Cetăţenii europeni mai pot cumpăra terenuri agricole în România dacă vor îndeplini o serie de condiţii

Cetăţenii europeni, firme şi persoane fizice, care vor să cumpere terenuri agricole în România vor fi obligate să îndeplinească o serie de condiţii, precum o experiență de minimum 5 ani în domeniu și prezentarea unei dovezi că 75% din activitatea derulată în ultimii 5 ani a fost în agricultură. Condițiile vor fi aplicate inclusiv persoanelor fizice și juridice române.

Condițiile sunt incluse în draftul aflat în finalizare la nivelul Ministerului Agriculturii, au declarat surse oficiale.

Alte condiții care vor trebui îndeplinite pentru cumpărarea de terenuri agricole sunt existența unor studii în domeniu și ca destinația terenului să nu fie schimbată cel puțin 10 ani.

În plus, pentru firme va trebui dovedit că acționarii au domiciliul în România.

Proiectul ar putea include și obligația de a fi prezentată și dovada unui istoric de cel puțin 5 ani în relația cu Fiscul, după model german. Scopul acestei obligații va fi de a demonstra “buna intenție” a cumpărătorului, prin faptul că a fost contribuabil la buget minimum 5 ani.

“În Germania, există o astfel de obligație și este în analiză dacă să fie preluată acum și în legislația românească”, au arătat sursele citate.

Una dintre cele mai importante probleme discutate a fost însă limitarea dreptului străinilor de a cumpăra teren agricol în limita unui anumit număr de hectare, organizațiile agricole arătând însă că o astfel de limitare nu este constituțională, deoarece nu poate fi îngrădit volumul unei proprietăți. În consecință, la acest moment, draftul nu include o astfel de limitare.

În Parlament a fost inițiat un proiect care stabilețște că străinii nu vor mai avea posibilitatea să cumpere în România decât cel mult 50 de hectare de teren agricol și asta doar în cazul în care autoritățile române au tratate de reciprocitate cu statele de origine ale acestora sau dacă străinii respectivi sunt căsătoriți cu o persoană de cetățenie română. Aceste drepturi nu le vor fi însă acordate decât după 3 ani, interval în care nu vor putea cumpăra deloc terenuri.

Draftul a fost redactat pornind de la analiza legilor din mai multe state europene, precum:

Bulgaria. Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole nu poate fi dobândit de:

1. societățile în care partenerii sau acționarii sunt companii direct sau indirect înregistrate în jurisdicții cu fiscalitate redusă;

2. companii în care partenerii sau acționari sunt străini persoane fizice din afara care sunt cetățeni ai țărilor – membre ale Uniunii Europene și țările – părți la Acordul privind Spațiul Economic European, sau străini care achiziționează bunuri supuse ratificării de către NA tratat internațional – sau străine persoane juridice, altele decât cele ale țărilor – membre ale Uniunii Europene sau țări – părți la Acordul privind Spațiul Economic European, sau cei care dobândesc bunuri supusă ratificării de către Adunarea Națională un tratat internațional.

3.Companiile care au emis acțiuni la purtător.

(1) Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole poate fi dobândit de persoane fizice sau juridice rezidente sau stabilite în Republica Bulgaria pentru mai mult de 5 ani. Această prevedere nu se aplică la achiziția de proprietate asupra terenurilor agricole prin moștenire.

(2) Persoanele juridice înregistrate în baza legislației bulgare in mai putin de cinci ani, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, atunci când partenerii din cadrul companiei, membrii asociației sau fondatori ai unei societăți pe acțiuni au reședința sau sunt stabiliți în Republica Bulgaria pentru mai mult de 5 ani.

(3) La încheierea tranzacției pentru achiziționarea de terenuri agricole – persoanele fizice prezente declară la notar sursa fondurilor și la persoanele juridice – dovada originii fondurilor.

Estonia Pentru achizitionarea terenurilor in loturi sub 10 ha nu sunt conditii suplimentare.

Pentru achizitionarea terenurilor inloturi peste 10 ha trebuie indeplinite următoarele condiții:
– rezidență permanentă în Estonia de cel puțin 3 ani;
-angajarea în activități agricole cel puțin 3 ani financiari.

Poate o persoană juridică să cumpere terenuri agricole: DA

Poate o persoană juridică înregistrată în țară dar deținută de străini să cumpere terenuri agricole: DA

Franța Ca regulă generală, nu există niciun control pe achiziționarea de terenuri în Franța. Cumpararea terenului se poate face fără restricții în conformitate cu legea, indiferent de naționalitatea cumpărătorului (cetățean UE/SEE sau țări terțe). Cu toate acestea, SAFER trebuie informat de orice vânzare a terenurilor agricole. De fapt, sensul SAFER este pentru a facilita stabilirea (fermieri tineri și noi) și consolidarea fermelor (“remembrement”), precum și lupta împotriva speculațiilor cu terenuri.

Pentru a îndeplini aceste obiective, în domeniul de interes public, SAFER are ” dreptul primului cumpărător” (“droit de préemption”), inclusiv cu pret revizuit. De asemenea, de acest drept beneficiaza fermierul care detine o fermă sau cel care are  terenul inchiriat și folosit pentru agro-producția.

Se menționează faptul că  folosirea terenului pentru producția agricolă este supusă controlului de către autoritățile statului, conform regulamentelor denumite “controlul structurilor”. Aceste controale  vizează utilizarea terenurilor autorizate în prealabil, în cazurile prevăzute de lege (inclusiv o examinare a capacității profesionale a noului proprietar), indiferent de forma juridică a exploatației (proprietate individuală sau personalitate juridică, cum ar fi “sociétéanonyme à responsabilitélimitée”(SRL)) și indiferent de actul de deținere a proprietății (cumpărare, leasing).

Decizia (pozitivă sau negativă) trebuie emisă de către autoritățile statului și este motivată pe baza documentului de politici agricole locale de referință, a criteriilor specifice, inclusiv orientărilor și priorităților pentru producția scăzută în cadrul structurilor agricole,

Orice încălcare din prezentul regulament poate fi penalizată (ex. administrativ financiar).

În plus față de prezentul regulament care se aplică activității agricole pe întreg teritoriul francez și indiferent de naționalitatea operatorului, există un control suplimentar (cf. articolele R333-1 și următoarele din codul rural), care se aplică activităților agricole din fermă (cu excepția cumpărării) de “străini” non-UE.

Germania Tranzacțiile sunt supravegheate de o autoritate națională, care se pronunță în cel mult trei luni de la primirea cererii de avizare. În principiu, oricine este îndreptățit să achiziționeze teren. Definitoriu pentru calitatea de agricultor nu este nici deținerea în proprietate a unor terenuri agricole și nici înregistrarea oficiala a exploatației agricole, ci este nevoie de exercitarea unei activități antreprenoriale al cărei obiect este cultivarea planificată de plante sau creșterea de animale, conexă unei astfel de cultivări de terenuri.

Cei care nu fac agricultură trebuie să facă dovada unor intentii concrete legate de demararea unei activitati agricole performante.

Polonia Până la liberalizarea pieței funciare în 2016, străinii pot cumpăra teren dacă sunt casatoriți cu un cetățean polonez și dacă au domiciliat în acest stat cel puțin doi ani înainte de semnarea actelor. Totodată, cetățeanul polonez va fi din start coproprietar la pământ. Totodată, statul poate interveni, în baza dreptului de preempțiune, în cazul tranzacțiilor cu suprafețe mai mari de 500 de hectare.

Ungaria Instrumentele Legii de circulație a terenurilor

1. aprobarea oficială la dobândirea dreptului de proprietate și a dreptului de utilizare. În procedura de autorizare de achiziție a terenului, comisia locală de fond funciar are drept de veto;

2. terenul agricol sau forestier poate fi deținut doar de fermieri și poate fi utilizat numai de către agricultori sau întreprinderile agricole;

3. Activitatea personală a proprietarului terenului;

4. Dreptul de preempțiune și utilizarea dreptului de preempțiune;

5. Dimensiunea maximă admisă a exploatațiilor agricole și toate terenurile deținute în posesie.

Condiții:

-dreptul de proprietate asupra terenului poate fi achiziționat de persoane fizice rezidente și cetățenii statelor membre, care sunt fermierii.
– persoanele juridice nu pot dobândi terenuri.

Condițiile statutului de agricultor:

-persoană fizică rezidentă sau cetățean al unui stat membru, înregistrat în Ungaria,
-calificare profesională în agricultură sau silvicultură certificate;
– să aibă cel puțin trei ani experiență agricolă.

Condițiile referitoare la compania agricolă:

-persoană juridică  sau o organizație individuală având naționalitatea unui stat membru,
– înregistrată de către autoritatea administrativă agricolă,
-principala activitate este o activitate agricolă sau forestieră desfășurată timp de cel puțin trei ani,
-mai mult de jumătate din vânzările sale nete anuale trebuie să provină din activitatea agricolă sau activitatea de silvicultură,
-are un manager care are o calificare profesională în agricultură sau silvicultură sau are cel puțin trei ani experiență agricolă.

Suprafața de teren maximă permisă pe o exploatație este 300 de hectare, în conformitate cu Legea anterioară și tradițiile istorice în Ungaria.

Suprafață de teren maximă  deținută în posesia este de 1200 de hectare, în care este cuprinsă suprafața de teren cu drept de proprietate și suprafața de teren cu drept de folosință.

Ca o excepție, pot fi dobândite 1.800 de hectare în 3 cazuri:

– în scopul de a produce hrana pentru zootehnie
– a stabili zona de izolare pentru a asigura producția de semințe
– pentru cooperative dacă închiriază terenul de la  membrii săi.

Sursa: www.profit.ro

DISTRIBUIȚI